Jongerenplatforms

“Juist als je jong bent kan meedoen aan cultuur van grote betekenis zijn, verschil maken. Daarom willen we meer inzicht krijgen in waar jongeren zoal tegen aan lopen en wat bij hen de juiste snaar raakt.”
– Kristel Baele

Eind 2022 is het JongeMakersPlatform van start gegaan en begin 2023 het Jongerenplatform. De platforms dienen als klankbord en worden betrokken bij de advisering van de raad.

Lees over het JongeMakersPlatform en Jongerenplatform

Raad voor Cultuur legt oor te luisteren bij jongeren

24 maart 2023

Op 24 maart vond de eerste bijeenkomst plaats van het JongerenPlatform. Hieraan nemen vijftien enthousiaste jongeren uit heel Nederland deel. Zij hebben verschillende opleidingsniveaus, achtergronden en uiteenlopende culturele interesses. Hun leeftijden variëren van vijftien tot en met twintig jaar. Wat deze dag vooral opviel was dat cultuur jongeren veel te bieden heeft. Van troost bij het verwerken van gezamenlijke rouw tot een uitlaatklep om even heerlijk te kunnen genieten. Ook kwam vaak terug dat cultuur helpt om jezelf op een andere manier te kunnen uiten, jezelf te kunnen zijn en meer zelfvertrouwen te krijgen. Verschillende deelnemers hebben aandacht gevraagd voor mentale gezondheid onder jongeren en de rol die cultuur daarbij kan spelen.

Lees het nieuwsbericht

JongeMakersPlatform: Verduurzaming vraagt om samenwerking

21 april 2023

De leden van het JongeMakersPlatform van de Raad voor Cultuur voelen een verantwoordelijkheid om zelf bij te dragen aan verduurzaming, maar wijzen er ook op dat verduurzaming iets is wat structureel moet worden opgepakt. Dat bleek tijdens een gesprek met de raad over dit onderwerp. De makers vertelden over hoe zij er in hun maakpraktijk en leven rekening mee proberen te houden, maar dat duurzame keuzes vaak ook duur zijn en dat zij toch al moeite hebben om rond te komen.

Kristel Baele over het gesprek: “Dit onderwerp leeft bij de huidige generatie van jonge makers. Tegelijkertijd levert het in hun dagelijkse praktijk dilemma’s op. De ideeën en voorbeelden uit het gesprek scherpen onze analyse.”

De raad neemt de ideeën en input van het JongeMakersPlatform mee in het advies over verduurzaming van de culturele en creatieve sector.

Lees het nieuwsbericht

JongerenPlatform onderzoekt wat cultuur kan betekenen voor jongeren met mentale problemen

20 september 2023

Het jongerenplatform van de Raad voor Cultuur gaat bekijken wat cultuur kan betekenen voor jongeren met mentale problemen. Tijdens de tweede bijeenkomst van het platform werd besproken hoe de jongeren de komende tijd deze vraag gaan onderzoeken, onder andere in gesprekken met hun leeftijdsgenoten. Het tweede onderwerp dat ter sprake kwam is de cultuur van de toekomst. In het licht van het nieuwe cultuurbestel vanaf 2029 wilde de raad van de jongeren weten aan welke vormen van cultuur zij de komende tien jaar behoefte denken te hebben.

Lees het nieuwsbericht