Over de raad

De Raad voor Cultuur is het wettelijke, onafhankelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het gebied van kunst, erfgoed en media. De raad adviseert – gevraagd én ongevraagd – over actuele beleids­kwesties en subsidie­aanvragen.

raadvoorcultuur.nl/over-ons