Stichting Omroep Muziek

3 februari 2023

Het Radio Filharmonisch Orkest en het Groot Omroepkoor zijn van grote toegevoegde waarde voor het Nederlandse muzieklandschap als geheel en de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) in het bijzonder. Maar het potentieel ervan kan beter benut. Om de kansen voor levende muziek op de publieke omroep te grijpen en een diverser publiek te bereiken zijn nieuwe samenwerkingsafspraken nodig. Ook moet er weer een eigen artistiek leider worden aangesteld. Dat staat in een advies van de Raad voor Cultuur aan staatssecretaris Uslu voor Cultuur en Media. Zij had de raad in november 2022 gevraagd te reflecteren op het meerjarenbeleidsplan 2022-2026 van Stichting Omroep Muziek (SOM), waar de omroepensembles onder vallen.

Lees het nieuwsbericht